Яндекс.Метрика
Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Результати досліджень місцево-подразнюючої дії нового дезінфекційного засобу "Респур"

Опубликовано 01.10.2014

Панько М.Ф., Іщенко В.Д. к.вет н., доценти,

Дробницька В. О., асистент, Рудич Д.С., студентка ФВМ

НУБіП України, Київ

У статті наведені результати  досліджень місцево-подразнюючої дії нового дезінфекційного засобу на основі четвертинних сполук амонію, третинного аміну та похідного гуанідіну, робоча назва «Респур»

 

Дезінфектантів вітчизняного виробництва адаптованих до використання в умовах виробництва нині є небагато. Разом з тим, слід відзначити, що їх асортимент став зростати. Проте впровадження в практику великої кількості нових препаратів потребує суворого токсикологічного контролю, який передбачає вивчення гострої та хронічної токсичності, місцево-подразнюючої дії, кумулятивних властивостей, побічної негативної дії і наслідків після тривалого застосування, а також наявності ембріотоксичності, терато-, мута- й алергогенної дії.

До дослідження токсичності нових ветеринарних лікарських засобів (будь-якого; фармакологічного агента, речовини, отрут тощо) входить вивчення місцево-подразнюючої дії препарату. Параметри останньої відіграють не останню роль у впровадженні нового дезінфектанта у практику, оскільки наявність виражених подразнюючих властивостей робочого розчину препарату обмежує його використання для дезінфекції в присутності тварин і птиці, а також вимагає посилених заходів особистої безпеки із сторони обслуговуючого персоналу і спеціалістів.

Новий комплексний дезінфікуючий засіб, робоча назва «Респур», розроблений на основі поверхнево-активних речовин із груп четвертинно-амонієвих сполук, третинніх амінів та гуанідинвмісних сполук.

Мета роботи – вивчити місцево-подразнюючу дію дезінфікуючого засобу «Респур».

 

Матеріали і методи. Експериментальні дослідження місцево-подразнюючої дії препарату на шкіру виконані на 6 кролях масою 2,5-3,0 кг. На попередньо вистрижену ділянку шкіри кролів за допомогою піпетки наносили дезінфекційний засіб у дозі 20 мг/см2 та рівномірно розподіляли по поверхні шкіри за допомогою шпателю. Досліджуваний засіб наносили відкритим способом за температури навколишнього середовища 18-24 °С. Вистрижена ділянка шкіри на протилежному боці слугувала контролем.

Реакцію шкіри піддослідних тварин оцінювали через 1 та 16 год після однократної аплікації. Функціональний стан шкіри на ділянці аплікації оцінювали за такими показниками:

- наявність та вираженість еритеми;

- наявність та вираженість набряку.

Наявність та вираженість еритеми та набряку оцінювали у балах.

Дослідження з оцінки шкідливої дії препарату на слизову оболонку очей кролів проводили згідно до методики, викладеної у виданні „Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів” за редакцією доктора ветеринарних наук, професора І.Я. Коцюмбаса, схваленого на засіданні вченої ради Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок (25.08.2004 р., протокол №8) та науково-технічної ради Державного департаменту ветеринарної медицини (19.12.2004 р., протокол №2).

З клінічно здорових лабораторних тварин, кролів, було сформовано дослідні групи по три тварини у кожній. Попередньо, до початку досліджень, усіх тварин утримували протягом двох тижнів на карантині. Тваринам дослідних групи в нижнє кон'юнктивальне склепіння правого ока кожної тварини однократно вносили по дві краплі концентрату дезінфекційного засобу та розчин у концентраціях 0,05 %, 0,1; 0,5; 1,0; 3,0 та 5,0 % однократно з наступним спостереженням протягом шести діб.

Контролем для порівняння дії слугувало ліве око, куди вносили аналогічний об'єм дистильованої води. Пережимали носослізний канал на 30 с.

Візуально оцінювали стан слизової оболонки і кон'юнктиви та реєстрували прояви подразнення (блефароспазм, птоз, сльозотеча, ін'єкція судин, набряк повік) та їх вираженість через 15 хвилин; 1 та 24 години після внесення розчинів засобу у кон'юнктивальний мішок. Виявлені зміни оцінювали за параметрами, що наведено в табл. 1.

Таблиця 1.

Респур Таблица 1Респур Таблица 1

 

Результати досліджень. На шкіру кролів наносили концентрат засобу "Респур" та розчини у концентрації 0,05%; 0,1%; 0,5%; 1,0%; 2,0% та 3,0%. 5

Результати місцево-подразнюючої реакції шкіри кролів на "Респур" у різних робочих концентраціях наведено в табл. 2.

Респур Таблица 2Респур Таблица 2

 

Як видно з таблиці, всі досліджувані концентрації засобу "Респур" при одноразовій дії на шкіру не викликали місцево-подразнюючої дії. Одноразові аплікації "Респуру" в вигляді концентрату на вистрижені ділянки шкіри кролів викликали еритему (3 бали), які оцінювали візуально і за колориметричною лінійкою С.В. Суворова, і набряк (3 бали), який оцінювали по товщині шкірної складки. Через деякий час на місці нанесення засобу утворились геморагічні кірки. Загоювання тривале.

Результати вивчення місцево-подразнюючої дії препарату при нанесенні на кон’юнктиву. Введення концентрату "Респур" в кон'юнктивальний мішок кроля викликало гострий біль (тварина кричить), виражений набряк та гіперемію слизових оболонок ока, блефароспазм, значні виділення, розвивається кон'юнктивіт, блефарит, кератит; спостерігається пошкодження рогівки.

При впливі на слизову оболонку очей розчину препарату 0,05% концентрації не виникало подразнення слизової оболонки очей. 0,1% розчин засобу спричиняв слабке подразнення (1 бал); 0,5% розчин також викликав слабке подразнення - 2 бали, гіперемія - 1 бал; набряк - 1 бал). Результати впливу препарату в максимальній концентрації 5 % наведено в табл. 3.

Таким чином, робота із засобом "Респур" потребує спеціального захисту очей.

Респур Таблица 3Респур Таблица 3

 

 

ВИСНОВКИ

1. Дезінфекційний засіб у вигляді концентрату спричиняє виражену місцево-подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей, викликає ураження рогівки.

2. Робочі розчини дезінфекційний засіб "Респур" від 0,05-5,0 % концентрації при одноразових аплікаціях не спричиняють місцево-подразнюючої дії на шкіру. При повторних аплікаціях: 0,05-0,1 % розчин також не спричиняє місцево-подразнюючої дії; 0,5-1,0 % розчин викликає сухість шкіри; 3,0-5,0% - слабку місцево-подразнюючу реакцію.

3. Робочі розчини засобу "Респур" при потраплянні спричиняють слабку подразнюючу дію на слизові оболонки. Поріг подразнюючої дії на слизову оболонку очей встановлено на рівні 0,1 % розчину; підпорогова концентрація робочого розчину – 0,05 %.

Перспективи подальших досліджень. Для подальшого вивчення властивостей та ефективності дезінфікуючого засобу доцільним є проведення клінічних досліджень препарату при дезінфекції сільськогосподарських об’єктів.